Ζητοῦν νόμιμον διανομὴν σατανιστικῶν ἐντύπων εἰς τὰ σχολεῖα!

Print
Κατηγορία: Σατανισμός
Published Date

satanism

Μετά τους θεϊστές, οἱ ποοι πέτυχαν, πως προαναφέραμε, ν μοιράζουν νόμιμα θεϊστικ λικ στ σχολεα, ζητον κα ο σατανιστς ν διεκδικον κα ατ τ δικαίωμα! λλωστε προσεκτικ μελέτη τοῦ θεϊσμο κα το σατανισμοῦ ποδεικνύει τι εναι «συγκοινωνοντα δοχεα».
«
“Σατανικς Νας τς Νέας όρκης” σχεδιάζει ν μοιράσει “θρησκευτικὸ κπαιδευτικλικ σ παιδι δημόσιων σχολείων, σύμφωνα μ διάφορες ναφορς πο δημοσιεύθηκαν τν Τρίτη. Τὸ λικό, τὸ ποο περιλαμβάνει χρωματιστ βιβλιαράκια δραστηριοτήτων γι παιδι μ τίτλο, “Τ Μεγάλο Σατανικ Παιδικ Βιβλίο Δραστηριοτήτων”, θ διανεμηθε τος πόμενους μνες. λλὰ ἡ μάδα τν σατανιστν πιμένει τι δν πευθύνεται στν πραγματικότητα στ ν στρατολογήσει παιδι στν σατανισμ μέσα π τ σχολεα, σύμφωνα μ τν ναφορ τοῦ issuehawk.com » (στολ. redsky- warning.blogspot.gr )!
ν μως δν πιδιώκει ν στρατολογήσει παιδι στ σατανισμό, τότε γιατί τ κάνει; Δν χωράει καμιὰ μφιβολία πς σύγχρονη ποστατημένη νθρωπότητα πέλεξε τ δικό της «θεό», γι’ ατ το στήνει νδριάντες κα το προωθε τ καταστροφικ διδάγματα στ σχολεα, γιὰ μπέδωση καὶ φαρμογ το σατανισμοῦ π τ νεολαία, τν λπίδα το μέλλοντος! Ποις δν πιστεύει τι βιώνουμε τὰ σχατα, πηγαίνοντας κατ διαβόλου;

Ορθόδοξος Τύπος 31-10-2014