Τό σκηνικό τῶν συγχρόνων αἱρέσεων

Print
Κατηγορία: Συνοδ. Επιτροπή Αιρέσεων Εκκλ. Κύπρου
Published Date
Αρσένιος-Βλιαγκόφτης
Ομιλία του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη, Δρ. Θ., πτ. Φιλοσοφίας 
στο Αντιαιρετικό-Επιμορφωτικό Σεμινάριο Καταρτισμού Στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων, της Συνοδικής Επιτροπής Επιτροπής για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας της Εκκλησίας της Κύπρου,
Σάββατο 2 Μαρτίου 2013, Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού

Ἔχει καθιερωθεῖ τά τελευταῖα χρόνια καί στήν Ἑλλάδα νά χρησιμο­ποιεῖται γιά τήν περιγραφή τοῦ φαινομένου αὐτοῦ ὁ ὅρος σέκτα ἤ σεκτικό φαινόμενο, γιά νά διακριθοῦν οἱ σύγχρονες αἱρέσεις ἀπό τίς παλαιότερες, πού ταλαιπώρησαν τήν Ἐκκλησία ἤ καί ἀπό τίς σύγχρονες δογματικές ἀποκλίσεις ἀπό τήν αὐθεντική χριστιανική πίστη (παπισμός, προτεσταν­τισμοί κ.ἄ.). Ἄλλες ἐπιτυχεῖς ὀνομασίες πού περιγράφουν τή δράση τῶν σεκτῶν εἶναι: κατα­στροφικές λατρεῖες (ὁ ὅρος χρησιμοποιεῖται κυρίως στίς Η.Π.Α.), ἐλευθερο­κτόνες ὀργανώσεις καί ψυχοναρκωτικά.
 

Περισσότερα: