Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων

Print


Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Μέλη: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα, Γεώργιος Σεργίδης, Ἀνδρέας Στυλιανίδης, Δρ Παναγιώτης Παναγιώτου. Γραμματεύς: Χριστοφόρος Παρίσης.
Ὑποστήριξιν θὰ παράσχῃ καὶ ἡ Παγκύπριος Ἕνωσις Γονέων (ΠΕΓ).


http://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=165

Thursday the 18th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©