«Εκατοντάδες παιδιά απήχθησαν από τους μουσουλμάνους γονείς τους και φυγαδεύτηκαν εκτός Κύπρου»

«Η ισλαμική εξάπλωση στην Ευρώπη και οι συνέπειές της»
Συνταρακτικές μαρτυρίες σε συνέδριο στη Λευκωσία που διοργάνωσε η Συνοδική Επιτροπή για τις αιρέσεις της Εκκλησίας της Κύπρου

δελτίο τύπου

ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

March14.2015

Το τρίτο αντιαιρετικό-επιμορφωτικό σεμινάριο καταρτισμού στελεχών της Συνοδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Κύπρου, των εντεταλμένων και των συνεργατών των Ιερών Μητροπόλεων για θέματα των Αιρέσεων και Παραθρησκείας, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζυγίου. 

Το σεμινάριο διοργάνωσαν από κοινού η Συνοδική Επιτροπή για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας της Εκκλησίας της Κύπρου, η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος η οποία και το φιλοξένησε, καθώς και η Παγκύπρια Ένωση Γονέων.  

Περισσότερα

Δεύτερο αντιαιρετικό-επιμορφωτικό σεμινάριο καταρτισμού στελεχών Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κύπρου

Του Σπύρου Αργυρού

antiairetiko 
Πέτυχε πλήρως τους στόχους του το δεύτερο αντιαιρετικό-επιμορφωτικό σεμινάριο καταρτισμού στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κύπρου, το οποίο έλαβε χώρα το Σάββατο 2 Μαρτίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Το σεμινάριο, το οποίο διοργάνωσε η Συνοδική Επιτροπή για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας της Εκκλησίας της Κύπρου, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και την Παγκύπρια Ένωση Γονέων, παρακολούθησαν δεκάδες στελέχη των Ιερών Μητροπόλεων, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο των αιρέσεων.

ΓΝΗΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΨΕΥΔΟ ΓΕΡΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΓΚΟΥΡΟΥΙΣΜΟΣ

Serbia

Ομιλία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Έγγρας (Σερβίας) κ. Πορφυρίου, Εντεταλμένου της Εκκλησίας της Σερβίας για θέματα αιρέσεων
στο Αντιαιρετικό-Επιμορφωτικό Σεμινάριο Καταρτισμού Στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων, της Συνοδικής Επιτροπής για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας της Εκκλησίας της Κύπρου,

Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 

Ἡ ὑπακοή στόν Γέροντα ἤ τόν Αββά, τήν ὁποία συχνά βρίσκουμε στά Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων τῆς Ἑρήμου, ἔχει ἀκριβώς τό στόχο γιά νά διαφυλάξη τόν κάθε ἀρχάριο πνευματικό ἐργάτη, ἀπό τήν ἀνεπιθύμητη πτώση. Ὡστόσο, στήν Ὀρθόδοξη, πατερική, καί πρωτίστως, βιβλική ἐμπειρία, ὑπάρχει μιά ἄλλη εἰκόνα ὁποία ἑρμηνεύει καί ἐπεξιγεῖ τό πρόσωπο καί τόν χαρακτήρα τοῦ Γέροντος, καί νομίζω ὅτι εἶναι πολύ πιό καλύτερη ἀπό ὅ, τι ο τελευταίες εἰκόνες – καί εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς γεννήσεως.

Περισσότερα:
 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

KyriakosTsouros

Oμιλία τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, 
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιἀ θἐματα Αἱρέσων
στο Αντιαιρετικό-Επιμορφωτικό Σεμινάριο Καταρτισμού Στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων, της Συνοδικής Επιτροπής Επιτροπής για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

της Εκκλησίας της Κύπρου,

Σάββατο 2 Μαρτίου 2013, Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού

Κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, δύο εἶναι οἱ ἄξονες πάνω στούς ὁποίους στηρίζεται –καί πρέπει νά στηρίζεται- ἡ ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων: πρωτίστως, ἡ σέ βάθος καί πλάτος οὐσιαστική καί ὁλοκληρωμένη ἐκ μέρους μας γνώση τῆς ὀρθῆς Ἁγιογραφικῆς Πίστεως καί τῆς Ἁγιοπατερικῆς ἑρμηνείας της, δηλαδή ἡ κατήχηση -ἀνακατήχηση- Ποιμένων καί Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, καί, ἀκολούθως, ἡ στοιχειώδης τουλάχιστον, ἄν μή ἐπαρκής, πληροφόρηση καί γνώση τῶν κυριωτέρων θέσεων, κακοδιδασκαλιῶν καί προσηλυτιστικῶν μεθοδεύσεων τῶν συγχρόνων αἱρετικῶν. 


Περισσότερα:
 

Τό σκηνικό τῶν συγχρόνων αἱρέσεων

Αρσένιος-Βλιαγκόφτης
Ομιλία του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη, Δρ. Θ., πτ. Φιλοσοφίας 
στο Αντιαιρετικό-Επιμορφωτικό Σεμινάριο Καταρτισμού Στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων, της Συνοδικής Επιτροπής Επιτροπής για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας της Εκκλησίας της Κύπρου,
Σάββατο 2 Μαρτίου 2013, Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού

Ἔχει καθιερωθεῖ τά τελευταῖα χρόνια καί στήν Ἑλλάδα νά χρησιμο­ποιεῖται γιά τήν περιγραφή τοῦ φαινομένου αὐτοῦ ὁ ὅρος σέκτα ἤ σεκτικό φαινόμενο, γιά νά διακριθοῦν οἱ σύγχρονες αἱρέσεις ἀπό τίς παλαιότερες, πού ταλαιπώρησαν τήν Ἐκκλησία ἤ καί ἀπό τίς σύγχρονες δογματικές ἀποκλίσεις ἀπό τήν αὐθεντική χριστιανική πίστη (παπισμός, προτεσταν­τισμοί κ.ἄ.). Ἄλλες ἐπιτυχεῖς ὀνομασίες πού περιγράφουν τή δράση τῶν σεκτῶν εἶναι: κατα­στροφικές λατρεῖες (ὁ ὅρος χρησιμοποιεῖται κυρίως στίς Η.Π.Α.), ἐλευθερο­κτόνες ὀργανώσεις καί ψυχοναρκωτικά.
 

Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων


Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Μέλη: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα, Γεώργιος Σεργίδης, Ἀνδρέας Στυλιανίδης, Δρ Παναγιώτης Παναγιώτου. Γραμματεύς: Χριστοφόρος Παρίσης.
Ὑποστήριξιν θὰ παράσχῃ καὶ ἡ Παγκύπριος Ἕνωσις Γονέων (ΠΕΓ).


http://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=165

Tuesday the 17th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©