Κυριακή της Τυρινής

"Ανάμνησις της από του παραδείσου εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ".
Αγίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού.

Ακολουθία της Κυριακής

Κυριακή της Απόκρεω

Μνεία της δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Κοδράτου και συν αυτώ, Αναστασίας Πατρικίας

Ακολουθία της Κυριακής

Κυριακή Του Τελώνη και Φαρισαίου

Έυρεσις Κεφαλής Τιμ.Προδρόμου

Ακολουθία της Κυριακής

Wednesday the 27th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©