Επικίνδυνες μόδες στα Νοσοκομεία και στα Πανεπιστήμια (Περί διαλογισμού και γιόγκα)

Print
Κατηγορία: Διαλογισμός
Published Date

Ιωάννης Μηλιώνης-εκπαιδευτικός-μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων

Σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας εἴχαμε ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν διαλογισμό, τὴν καταστροφικὴ αὐτὴ πρακτικὴ ατοΰπνωσης, ποὺ κυριαρχεῖ σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ θρησκεύματα -ἀρχαῖα καὶ σύγχρονα- καὶ ποὺ ἀποτελεῖ σήμερα βασικὴ πρακτική τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου (New Age). Εἴχαμε μάλιστα ἀ­να­φερ­θεῖ σὲ ἕνα εἶδος «νεώτερης σύλληψης διαλογισμοῦ», τὸν διεθνῶς γνωστὸ ὡς «περβατικ Διαλογισμ» (T­r­a­n­s­c­e­n­d­e­n­t­al Meditation) τοῦ Ἰνδοῦ Γκουροὺ Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι (Maharishi Mahesh Yogi).

Ὁ Μαχαρίσι γεννήθηκε τὸ 1918 καὶ ἀποφοίτησε ὡς πτυ­χι­οῦ­χος Φυσικὸς ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ἀλαχαμπὰντ τῶν Ἰν­δι­ῶν (University of Allahabad). Ἀπὸ τὸν «Γκουροὺ Ντὲβ» (Guru Dev)[i], τὸν δάσκαλό του στὸν γκουρουϊσμό, παρέλαβε τὴ διδασκαλία τοῦ «Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ». 

Ὁ Μαχαρίσι ἀ­σκή­θη­κε στὴ γιόγκα γιὰ δεκατρία χρόνια μέχρι τὸ θάνατο τοῦ γκου­ροῦ του τὸ 1953. Στὴ συνέχεια, ταξίδεψε στὸ Λονδίνο, τὸ 1959, γιὰ νὰ στήσει αὐτό, ποὺ ἔμελλε νὰ ἀναπτυχθεῖ ἐκεῖ ὡς τὸ παράρτημα τῆς «Διεθνοῦς Ἑταιρείας Διαλογισμοῦ» (I­n­t­e­r­n­a­t­i­o­n­al Meditation Society), μὲ ἀποστολὴ τὴ διάδοση τῶν δι­δα­σκα­λι­ῶν τοῦ «Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ» (Υ.Δ.).

Πέραν τοῦ «Υ.Δ.», ὁ Μαχαρίσι εἶναι γνωστὸς γιὰ τὴν ἐμπλοκή του μὲ τοὺς Μπίτλς (Beatles), τὴν ἀποτυχημένη ἀπόπειρά του νὰ ἀποπλανήσει τὴν ἠθοποιὸ Μία Φάροου (Mia Farrow) καὶ τὶς προσπάθειές του νὰ διδάξει τὴν «αώρηση», μιὰ πρακτικὴ «παραδοσιακς μαγείας» στὸ μακαρίτη μάγο Ντὰγκ Χένινγκ (Doug Henning)[ii], μεταξύ ἄλλων[iii].

Τὸν Μάρτιο τοῦ 1968 ὁ «Magic Alex», ὁ φίλος καὶ συνεργάτης τῶν Μπίτλς, Ἕλληνας, Γιάννης Ἀλέξης Μάρδας (Yannis Alexis Mardas), συνόδευσε τοὺς Μπίτλς στὴν Ἰνδία γιὰ νὰ ἐν­τρυ­φή­σουν στὸν διαλογισμὸ τοῦ Μαχαρίσι. Ὁ Μάρδας πολὺ γρήγορα ἀντιλήφθηκε τὰ πραγματικὰ κίνητρα τοῦ γκου­ροῦ κι ὅτι ὁ Τζὸν Λένον εἶχε δεθεῖ πολὺ μὲ τὸν Ἰνδό. Ὅταν ὁ Μάρδας ἐνημέρωσε τοὺς Λένον καὶ Τζὸρτζ Χάρισον ὅτι ὁ «πνευματικὸς κα­θο­δη­γη­τὴς» τους «τν πεσε» στὴ Μία Φάροου, ποὺ ἦταν μαζί τους, προσθέτοντας ὅτι ἤδη ὁ Μαχαρίσι «εχε σχέσεις μ νεαρ μερικανίδα φοιτήτρια», τὸ ταξίδι τελείωσε καὶ τὰ «σκαθάρια» ἐπέστρεψαν στὴν Ἀγγλία[iv]. Τὸ κακὸ ὅμως εἶχε ἤδη γίνει· ὁ Μαχαρίσι εἶχε καταξιωθεῖ διεθνῶς ὑπὸ τὴν «λάμψη» τῶν Μπίτλς, στὸ νεανικό, κι ὄχι μόνο, κοινό.

Ὅμως, ἄς ἀντιπαρέλθουμε τὴν μικρὴ αὐτή σταχυολόγηση τῶν προ­σω­πι­κῶν σκανδάλων τοῦ γκουροῦ -ποὺ ὅμως κι αὐτὰ καταδεικνύουν τὸ ἐπίπεδο καὶ τὸ ἦθος τῶν πονηρῶν αὐτῶν ἀσιατῶν, ποὺ μὲ τὴν δῆθεν μυστηριακὴ καὶ φολκλορική τους παρουσία ἔχουν ἐξαπατήσει καὶ καταστρέψει ἑκατομμύρια ψυχὲς- κι ἄς ἐξετάσουμε ἐπὶ τροχάδην τί εἶναι αὐτὸς ὁ δῆθεν περίφημος «Ὑπερβατικὸς Διαλογισμὸς» (Υ.Δ.) τὸν ὁποῖο μάλιστα οἱ «ἐν­δι­α­φε­ρό­με­νοι» διαφημίζουν ὡς «πιστημονικ μέθοδο»;

Ἄς ἀρχίσουμε λοιπὸν ἀπὸ τὸν τίτλο «Υ.Δ.» ὑπογραμμίζοντας ὅτι πρόκειται γιὰ να εδος συνήθους διαλογισμο, ἀπὸ τὰ χιλιάδες διαφορετικὰ εἴδη, ποὺ ἔχουν σήμερα «ἀναπτύξει» οἱ ἀνατολίτες καὶ νεοεποχίτες «διδάσκαλοι». Ὁ Υ.Δ. δὲν διαφέρει σὲ τίποτε ἀπὸ ἄλλους διαλογισμοὺς παρὰ στὸ ὄνομα «Ὑ­περ­βατικὸς», ποὺ φρόντισαν γιὰ λόγους μάρκετινγκ νὰ τὸ προβάλλουν δεόντως, ἐνῶ τὸ «ὑπερβατικὸ» ποὺ ἔχει ἐντοπίζεται σα­φῶς στὸ «σκοτεινὸ φάσμα».

Εἶναι λοιπὸν ὁ «Ὑπερβατικὸς Διαλογισμὸς» (Υ.Δ.) πράγματι ἐπι­στή­μη; Πρωτίστως πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι σὲ καταλόγους σε­κτῶν (παραθρησκευτικῶν ὁμάδων) πού ἔχουν συνταχθεῖ ἀπὸ Κρα­τι­κοὺς φορεῖς τοῦ ἐξωτερικοῦ[v], ἡ κίνηση τοῦ Υ.Δ. τοῦ Μαχαρίσι χαρακτηρίζεται ὡς σέκτα. Ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Γερμανικὴ Κυβέρνηση κατατάσσει τὴν κίνηση αὐτὴ στὶς «θρησκεες Νεότητος»[vi], ἐνῶ στὶς Η.Π.Α. δικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ 1977 θεώρησε ὅτι ὁ Υ.Δ. ἔχει χαρακτηριστικὰ θρησκείας καὶ ἀπαγόρευσε τὴ διδασκαλία του στὰ σχολεῖα. Παρά ταῦτα ἡ ὀργάνωση τοῦ Μαχαρίσι ἐπιβάλλει τὴν ἄσκηση τοῦ διαλογισμοῦ, μάλιστα δύο φορὲς τὴν ἡμέρα.

Ὁ διαλογισμὸς γενικὰ δὲν εἶναι μι πλ πιστημονικ μέθοδος τς «πρακτικς ψυχολογίας», ὅπως οἱ πιστοὶ ὑποστηρίζουν, πού βοηθάει δῆθεν τὸν ἀσκούμενο «ν καταπολεμήσει δρα­στικ τόσο τ στρς σο κα τ γχος», ἀλλὰ μία «γκουρουϊστικὴ μέθοδος» ποὺ ἔχει σὰν στόχο τὴν «ατοπραγμάτωση»[vii].

Ὁ διαλογισμὸς ἀσκεῖται γενικῶς μὲ τὴν χρήση «μάντρα»[viii], πού δίδονται στὰ πλαίσια μύησης«λλωστε ατ τν μέθοδο τν πρε Μαχαρίσι π τν Γκουρο Ντέβ, ποος θεωρήθηκε σ' λόκληρη τν νδία ς τ μοναδικ ζωνταν παράδειγμα ψιστου πιπέδου τς σωτερικς τελειότητας πού κφράζεται στς Βέδες[ix]. Ατς πάλι τν πρε π τν φιλόσοφο Σάνκαρα πού μ τ σειρ του πρε τ γραμμ π τν Βεδικ Παράδοση». Οἱ ἴδιοι διδάσκουν ὅτι ἡ ἄσκηση στὸν Υ.Δ. ὁδηγεῖ στὶς «ἀνώτερες καταστάσεις συνείδησης». Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μέ τὸν Υ.Δ.-Σίν­τι, ἕνα πιό περίτεχνο εἶδος, ποὺ σημαίνει τελειότητα στὰ σανσκριτικά. Ὅ­ποι­ος ἀσκεῖται σ' αὐτόν, ἰσχυρίζονται, «εναι δυνατν ν ναπτύξει τέτοιες δυνάμεις, πως εναι διαίσθηση, τηλεπάθεια, διόραση, γνώση το μέλλοντος, σχς πάνω στ σμα κα στ φύση, τ περπάτημα πάνω στ νερ κα μετεωρισμς»[x]. Κάπως ἔτσι, ὑ­πο­στη­ρί­ζουν, κατόρθωσε Χριστς κι πόστολος Πέτρος ν «περπατήσουν στ νερό», λλ κα λλοι πέτυχαν νάλογες κανότητες πως Πυθαγόρας, Πλάτων, Βούδας κ.λπ. Ἔτσι λοιπόν, κατὰ τὸν Μαχαρίσι, «ατ πού στς μέρες τς γνοιας εχαν ­νο­μα­σθε περφυσικς δυνάμεις, δν εναι κάτι τ περφυσικό. λα εναι μέσα στ πεδίο τς νθρώπινης κανότητας»[xi].

Μετὰ τὰ ὀλίγα ἀναφερόμενα ἀνωτέρω πιστεύει κανεὶς ὅτι θὰ μποροῦσαν στὴ χώρα μας νὰ ὑπάρξουν ἄνθρωποι ποὺ θὰ προσπαθοῦσαν νὰ ἐπιβάλουν τὸν Υ.Δ. σὰν θεραπευτικ μέθοδο καὶ νὰ τὸν εσάγουν στ Νοσοκομεα τῆς χώρας, στ Δημοτικ ατρεα καὶ στς Πανεπιστημιακς Σχολές; Θὰ ἤμασταν ἄραγε ἀφελεῖς ἂν πιστεύαμε πώς ὑπάρχει κάποια τέτοια πιθανότητα; Κι ὅμως ναί, ὑπάρχει.

Ἄρθρο, μὲ ἡμερομηνία 09/09/2013, στὸν ἠλεκτρονικὸ τύπο ποὺ ἀπέσπασε τὴν προσοχή μας, ἀναφέρει: «Στ Βουλ πα­νε­πι­στη­μια­κ ρευνα γι τν πέρταση. Χρηματοδοτεται π τ Ε.Σ.Π.Α.». Καὶ συνεχίζει: «Τ διεθν πιστημονικ βιβλιογραφία πικαλεται τ θνικ κα Καποδιστριακ Πανεπιστήμιο θηνν, σ πολυσέλιδο γγραφο πο διαβιβάστηκε στ Βουλή, γι τν προώθηση ρευνητικο προγράμματος πο ποβλέπει στ ρύθμιση τς πέρτασης μ τ μέθοδο το περβατικο διαλογισμο κα χρηματοδοτεται π τ Ε.Σ.Π.Α.

»Τ γγραφο διαβιβάστηκε π τν πρύτανη Θεοδόσιο Πελεγρίνη κα περιλαμβάνει τν πάντηση το πιστημονικο πεύθυνου το προγράμματος, καθηγητ Γεώργιου Χρούσου.

»Σχετικ ναφορ εχε κατατεθε πρς τ πουργεο Παιδείας π τν νεξάρτητο βουλευτ Νίκο Νικολόπουλο κα ­φο­ρο­σε στν πρόσληψη, π τ θνικ Καποδιστριακ Πανεπιστήμιο θηνν, πτυχιούχου περβατικο διαλογισμο στ πλαίσιο προγράμματος γι τν ντιμετώπιση τς πέρτασης μ μεθόδους μ φαρμακευτικές.  βουλευτς ζητοσε διευκρινίσεις γι συγκεκριμένο πρόγραμμα το Πανεπιστημίου θηνν πού, πως νέφερε, χρηματοδοτεται π τ Ε.Σ.Π.Α. μ τ ποσ τν 636.265 ερώ...»[xii].

Καὶ διερωτᾶται κανείς, τί ἀπέγινε μὲ τὸ πρόγραμμα αὐτὸ ποὺ ἐπιχειροῦσε νὰ εἰσάγει τὸν Υ.Δ. τοῦ Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι σὰν θεραπευτικὴ μέθοδο στὰ Νοσοκομεῖα τῆς χώρας, στὰ Δημοτικὰ Ἰατρεῖα κ.ἀ.; Ἐφαρμόστηκε μὲ ἐπιτυχία;

Πάντως ἡ ἱστοσελίδα τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν[xiii] συνεχίζει μέχρι σήμερα «νὰ βγάζει μάτι» καθὼς καλοῦνται ἀνυποψίαστοι νέοι φοιτητές, καὶ ὄχι μόνο, νὰ ἐγγραφοῦν στὸ «Μεταπτυχιακ Πρόγραμμα Σπουδν» μὲ «­δρυ­τς το ΠΜΣ κα Καθηγητς το ΠΜΣ ως σήμερα», τοὺς κ.κ. Γέωργιο Π. Χροσο καὶ Χριστίνα Δαρβίρη, ποὺ συνεχίζουν νὰ «ἐκπαιδεύουν» ἀνθρώπους στὸ πρόγραμμά τους: « ­πι­στή­μη το Στρς & Προαγωγ τς γείας», δηλαδὴ στὸν «Ὑ­περ­βα­τι­κὸ Διαλογισμὸ» τοῦ Ἰνδοῦ Γκουρού, Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι.

Ὀλοκληρώνοντας τὸν σχολιασμὸ θὰ θέλαμε νὰ ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι ὅσα γράφονται ἐδῶ, δέν στοχεύουν στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως τῶν προσώπων, πού ἀσκοῦν τίς πρακτικές αὐτές ὡς ἐπαγγελματίες ἤ ὡς δεχόμενοι τίς ὑπηρεσίες, τά ὁποῖα πρόσωπα, ὡς εἰκόνες Θεοῦ, σεβόμεθα δεόντως.


[i] Σουάμι Μπραχμανάντ Σαρασουάτι (Swami Brahmanand Saraswati), 1868-1953.
[ii] Douglas James Henning (1947–2000), Καναδός Μάγος.
[iii] Geoffrey D. Falk, Stripping the Gurus, σ.http://archive.is/0NxqX
[iv] https://www.protothema.gr/life-style/article/646109/to-teleutaio-adio-ston-alexi-marda/
[v] Ἔκθεση Γαλλικῆς Ἐθνοσυνέλευσης (31/1/2001).
[vi] Ἐφημ. Moncher Merkuz 27.9.78.
[vii] Περιοδικό «Διάλογος», τ. 30, 2002, σσ. 3-5.
[viii] Λέξεις ποὺ ἀναφέρονται σὲ ἰνδουϊστικὲς θεότητες.
[ix] Παναγιώτη Ἀσημάκη «Υ.Δ., Ἡ Ψυχοφυσιολογία τῆς συνείδησης», σ. 71.
[x] Στὸ ἴδιο, σ. 73.
[xi] Στὸ ἴδιο, σ. 76.
[xii] http://archive.is/CllPV
[xiii] http://www.stressmaster.med.uoa.gr/

Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

https://www.tideon.org/

Tuesday the 25th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©