Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ΤΗΝ 1Η ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ Ι. Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Print
Κατηγορία: Αστρολογία
Published Date

astrolog

Τή  Δευτέρα  20-10-14 καί ρα 6.30 μ.μ., ες τήν αθουσα τοερο Ναογίου Παντελεήμονος ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Νοσοκομείου Βούλας, πραγματοποιήθηκε    πρώτη Σύναξη τς νέας πνευματικς περιόδου 2014-2015, τοντιαιρετικο Σεμιναρίου τς ερς Μητροπόλεως Γλυφάδας . Β. Β. και Βάρης, μέ πρώτον  μιλητή τόν κ. λίαν Χατζηνικολάου, πρώην στρολόγο, ποος νέπτυξε τό θέμα μέ πλούσιο ποπτικό λικό: «Εσαγωγή στόν συμπλεγματικό κόσμο τς στρολογίας».

   Μέσα πό τήν  μιλία ποδείχθηκε  πιστημονικά, στατιστικά, ιστορικά, ντιεπιστημονικός, ρατσιστικός, ντιφατικός καί παραπλανητικός χαρακτήρας τς στρολογίας, πού κμεταλλεύεται έναντι μοιβς την άγωνία τν νθρώπων γιά τό μέλλον καί τούς καθιστούν βουλα ντα. πως νέφερε χαρακτηριστικά κ. Χατζηνικολάου, τι τό μόνο «πιστημονικό» πού πάρχει στήν στρολογία εναι : «τι μετατρπει τους νθρώπους συστηματικά νά μετατοπίζουν τίς δικές τους εθύνες καί συνέπειες τν πιλογών τους στά στρα καί τους πλανήτες…».  

  μιλητής μετέφερε πίσης στό άκροατήριο άρκετά βιωματικά στοιχεία πό τά χρόνια πού σχολούνταν μέ τήν στρολογία καί τίς ντιφσεις πού βρήκε από τήν προσωπική του ένασχόληση καί μελέτη.

Σέ γενικές γραμμές τόνισε τι δέν μπορεί νά εναι όρθά ατά πού ποστηρίζει στρολογία γιατί :

α) Στηρίζεται στό Γεωκεντρικό σύστημα και χι στό λιοκεντρικό ,

 β) Έδώ και δύο χιλιάδες χρόνια έχουμε μετατόπιση του κεντρικού ξονα  τς γς κατά 30 μοίρες, μέ ποτέλεσμα λλο ζώδιο να είναι κάποιος σέ μία μερομηνία πριν 2000 χρόνια καί λλο στήν δια τώρα,

γ) Τά ζώδια έχουν πάρει τήν νομασία τους με βάση τόν σχηματισμό τος καί το σχμα τους, λλά αλλιώς φαίνονται άπό άλλη γεωγραφική μεριά το πλανήτη ρα καί ατό σχετικό,

δ) Τά τελευταία χρόνια έχει νακαλυφθε τό 13ο ζώδιο ο Ophiuchus, πού έπίσης αλλάζει τελείως τά χρονικά ρια καί λες τίς «προβλέψεις» τίς προγενέστερες ως τότε

ε)  Σύμφωνα μέ τους πατέρες τς κκλησίας διάβολος δέν γνωρίζει τό μέλλον, ξέρει μως τό παρελθον νός ανθρώπου και με βάση αυτό μπορεί να κάνει λογικούς συνειρμούς γιά τό μέλλον να δώσει μία πρόβλεψη μέ τά ργαν του τος στρολόγους καί νά προσπαθήσει μετά νά τό λοποιήσει μέ κάθε τρόπο, γιά να βγεί αληθινό, γι΄ αυτό όσοι εμπιστεύονται την ζωή τους στους στρολόγους, ούσιαστικά ποθηκεύουν τό μέλλον τους στον διάβολο και τις ενέργειές τους κ.α. 

  Μετά τό τέλος τς Εσηγήσεως κολούθησε συζήτηση,  ρωτήσεις και παντήσεις πό τον όμιλητή. Στό τέλος Σεβασμιώτατοις κλεισε την πρώτη ντιαιρετική Σύναξη τού φετινού κκλησιαστικοτους εχαριστώντας τόσο τόν μιλητ, όσο καί λους όσοι ανταποκρίθηκαν  στό κάλεσμα τς Μητροπόλεως γιά να ένημερωθούν για τό θέμα.

Ἠ πόμενη ντιαιρετικ Συνάντηση θά πραγματοποιηθε στις 17 Νοεμβρίου 2014.

 

κ τς ερς Μητροπόλεως